Erelonen en kosten

Het ereloon vormt de tegenprestatie voor het verrichte werk.

BESTAAT UIT
studie van uw dossier
BESTAAT UIT
opzoekingswerk
BESTAAT UIT
opstellen van adviezen
BESTAAT UIT
vertegenwoordiging en verdediging van uw zaak voor de gerechtelijke instanties
BESTAAT UIT
opstellen van procedurele aktes (verzoekschriften, dagvaarding, besluiten,…)
BESTAAT UIT
correspondentie
BESTAAT UIT
vergaderingen
BESTAAT UIT
consultaties, administratief beheer van het dossier, enz.

In België bestaat er geen officieel barema voor het bepalen van de erelonen.

Elke advocaat bepaalt zelf zijn ereloon rekening houdend met het voorschrift van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de erelonen “met bescheidenheid en billijke gematigdheid” dienen begroot te worden.

 

Het ereloon wordt bepaald in functie van: de moeilijkheidsgraad, de urgentie, de gepresteerde tijd, de inzet van de zaak, het bekomen resultaat en/of het niveau van specialisatie.

 

Indien gewenst, kan er ook gewerkt worden op basis van een abonnementsformule.

 

Aarzel niet ons te contacteren teneinde meer informatie hieromtrent te bekomen.